کلیدواژه‌ها = بینامتنی
تعداد مقالات: 4
1. نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 48-62

علی صباغی


2. بینامتنی قرآنی و روایی در شعر مهیار دیلمی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-26

قاسم مختاری؛ فریبا هادی فرد


4. بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-75

قاسم مختاری؛ ابراهیم ابراهیمی