کلیدواژه‌ها = واژه‌های دخیل
تعداد مقالات: 1
1. باز نگری ِریشه وساخت فارسیِ سه واژه قرآنی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 133-152

رضا سمیع زاده؛ علیرضا نیکویی