کلیدواژه‌ها = وقایع تاریخی
تعداد مقالات: 1
1. میزان دقت ترجمه های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 7-32

امید مجد؛ فاطمه ابوحمزه