کلیدواژه‌ها = گوینده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گزاره‌های پرسشی در سوره «مؤمنون» بر اساس نظریه کنش کلامی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 65-93

محسن پیشوایی علوی؛ فردین حسین پناهی