کلیدواژه‌ها = زاویه دید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل داستان یوسف (ع) بر پایه روایت شناسی (با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-50

فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع


2. تحلیل عناصر داستانی سرگذشت حضرت آدم (ع) در قرآن کریم با تکیه بر روایات

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 74-102

زهرا درّی؛ پریسا ایمانی گورادل