کلیدواژه‌ها = استعاره مفهومی
تعداد مقالات: 2
2. طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری