کلیدواژه‌ها = مهیار دیلمی
تعداد مقالات: 1
1. بینامتنی قرآنی و روایی در شعر مهیار دیلمی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-26

قاسم مختاری؛ فریبا هادی فرد