کلیدواژه‌ها = سازمان متن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی (ع) در سوره اعراف

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 72-96

شیرین پور ابراهیم؛ فردوس آقاگلزاده