کلیدواژه‌ها = مجاز
تعداد مقالات: 4
1. بازکاوی آرایه مشاکله و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-81

عباس رحیملو؛ سید محمود طیب حسینی


3. بررسی و نقد مبانی ادبی ابن تیمیه در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-31

علی اصغر شریفی راد؛ غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح


4. تصویرپردازی هنری در سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف با تکیه بر تشبیه، استعاره و مجاز

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 116-138

مینا پیرزادنیا؛ مالک عبدی؛ زیور چراغی