کلیدواژه‌ها = ژرار ژنت
تعداد مقالات: 4
1. بینامتنیت قرآنی در طرب‏المجالس براساس نظریة ژرار ژنت **

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-139

الهام خدابخشی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


3. تحلیل روایت‌شناختی سوره نوح (ع) ‏بر مبنای دیدگاه رولان بارت و ژرار ژنت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 91-116

حسینعلی ترکمانی؛ مجتبی شکوری؛ مازیار مهیمنی


4. تجلّی آیات الهی در اشعار سنایی بر اساس بینامتنیّت ژرار ژنت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-57

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی