کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 6
5. معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 81-97

10.29252/paq.2.1.81

ابراهیم ابراهیمی؛ محترم صالحی؛ فرشته صالحی


6. معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-48

10.29252/paq.1.3.33

ابوالفضل سجادی؛ مطهره فرجی