کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 6
2. چندمعنایی ریشه‏ های «رب‏و/ رب‏ب» در قرآن کریم؛ تحلیلی ادبی بر همگرایی‏ ها و واگرایی‏ های ریشه‏ ای

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-121

محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد شریفی


5. معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 81-97

ابراهیم ابراهیمی؛ محترم صالحی؛ فرشته صالحی


6. معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-48

ابوالفضل سجادی؛ مطهره فرجی