کلیدواژه‌ها = دیوان اشعار و حدیقه
تعداد مقالات: 1
1. تجلّی آیات الهی در اشعار سنایی بر اساس بینامتنیّت ژرار ژنت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-57

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی