کلیدواژه‌ها = اشتراک معنوی
تعداد مقالات: 1
1. چندمعنایی ریشه‏ های «رب‏و/ رب‏ب» در قرآن کریم؛ تحلیلی ادبی بر همگرایی‏ ها و واگرایی‏ های ریشه‏ ای

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-121

محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد شریفی