موضوعات = قرآن و ادبیات
تعداد مقالات: 71
2. تحلیل گفتمان دو سوره فلق و ناس براساس الگوی فرا‌‌نقش متنی هالیدی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-129

سید حسین سیدی؛ سمیه بیگ قلعه جوقی


4. بررسی تطبیقی استعارۀ مفهومیِ "عشق، جنگ است" در مفهوم‌سازیِ "فنا" در دیوان شمس و قرآن

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 179-221

محبوبه مباشری؛ لیلا ولی‌زاده‌ پاشا


5. بـررسـی تـأثیـر داستـان هـای قـرآنـی بر افسانه های عاشقانۀ لری بر مبنای نظریۀ ترامتنیّت ژنت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 169-194

زرین تاج واردی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ سودابه کشاورزی


8. شکل‌ها و شیوه‌های شروع داستان‌ها در قرآن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 143-167

حسین فعال عراقی؛ سهیلا موسوی سیرجانی


11. تحلیل داستان یوسف (ع) بر پایه روایت شناسی (با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-50

فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع


12. بررسی جنبه های زیبایی شناختی آیات قرآن در دره نادره

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-69

حجت اله امیدعلی


15. سبک‌شناسی لایه‌ای سورۀ مبارکۀ «نبأ» (لایۀ نحوی، آوایی، واژگانی)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-161

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری؛ محمود شهبازی


18. تحلیل داستان‏های قرآنی براساس نظریه کنشی گریماس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-54

فاطمه سلطانی


19. بررسی تأثیر مضامین قرآنی در دیوان شعر ابراهیم گلشنی بردعی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-21

حسن شعبانی؛ احمد رضا یلمه ها


22. پیوند ویرایش با سه‌ عنصر ترجمه در نظریّة نایدا (موردپژوهی در ترجمة قرآن کریم)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-24

غلامرضا مستعلی پارسا؛ سعید قاسمی پُرشکوه؛ منصوره برزگر کلورزی


23. نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم (بحث مورد پژوهانه: دو خط فاصله«--» و جمله معترضه‌)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-67

شمس السادات حسینی؛ علی نظری؛ محمود میرزایی الحسینی


24. بازتاب تأویلهای قرآنی مثنوی مولوی در مثنوی های سلطان‌ولد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-126

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثبت؛ محمدکاظم کهدوئی


25. هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمة آلمانی قرآن کریم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 141-163

علی رجائی