موضوعات = قرآن و ادبیات
تعداد مقالات: 71
2. تحلیل گفتمان دو سوره فلق و ناس براساس الگوی فرا‌‌نقش متنی هالیدی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-129

10.29252/paq.7.1.109

سید حسین سیدی؛ سمیه بیگ قلعه جوقی


8. شکل‌ها و شیوه‌های شروع داستان‌ها در قرآن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 143-167

10.29252/paq.6.4.143

حسین فعال عراقی؛ سهیلا موسوی سیرجانی


11. تحلیل داستان یوسف (ع) بر پایه روایت شناسی (با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-50

10.29252/paq.6.3.29

فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع


15. سبک‌شناسی لایه‌ای سورۀ مبارکۀ «نبأ» (لایۀ نحوی، آوایی، واژگانی)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-161

10.29252/paq.6.2.137

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری؛ محمود شهبازی


19. بررسی تأثیر مضامین قرآنی در دیوان شعر ابراهیم گلشنی بردعی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-21

10.29252/paq.6.1.1

حسن شعبانی؛ احمد رضا یلمه ها


22. پیوند ویرایش با سه‌ عنصر ترجمه در نظریّة نایدا (موردپژوهی در ترجمة قرآن کریم)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-24

10.29252/paq.5.4.1

غلامرضا مستعلی پارسا؛ سعید قاسمی پُرشکوه؛ منصوره برزگر کلورزی


23. نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم (بحث مورد پژوهانه: دو خط فاصله«--» و جمله معترضه‌)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-67

10.29252/paq.5.4.49

شمس السادات حسینی؛ علی نظری؛ محمود میرزایی الحسینی


24. بازتاب تأویلهای قرآنی مثنوی مولوی در مثنوی های سلطان‌ولد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-126

10.29252/paq.5.4.97

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثبت؛ محمدکاظم کهدوئی