دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، بهمن 1396 
2. سبک شناسی سوره نازعات

صفحه 25-47

10.52547/paq.5.4.25

ابوالحسن مومن نژاد؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


4. کاربست دستور نقشگرای هلیدی بر سوره انشراح

صفحه 69-95

10.52547/paq.5.4.69

مریم عزیزخانی؛ سیدرضا نجفی سلیمانزاده؛ نصرالله شاملی


6. بررسی مؤلفه‏ های موسیقایی سورة «الحاقّه»

صفحه 127-154

10.52547/paq.5.4.127

جواد گرجامی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ عادل آزاددل؛ سولماز پرشور