سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

خواننده گرامی در صورت تمایل به خرید و مطالعه مداوم فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی، فرم زیر را تکمیل نموده و به نشانی فصلنامه ارسال فرمایید.

برای اشتراک هر شماره مبلغ 000/65 ریال (دانشجویان و اساتید 000/40 ریال) در وجه حساب شماره 1443070377 بانک تجارت شعبه دانشگاه اراک کد 14430 به نام درآمد اختصاصی دانشگاه اراک واریز و اصل فیش بانکی به انضمام برگ اشتراک به نشانی: (اراک-خیابان شهید بهشتی-میدان شریعتی-دانشگاه اراک کد پستی: 88138-38156) ارسال شود.

***برای دانشجویان کپی کارت دانشجویی باید ضمیمه درخواست اشتراک باشد.