نویسنده = معصومه شبستری
نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون در قرآن کریم

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 130-149

محمد علی عامری؛ علی باقر طاهری نیا؛ معصومه شبستری