نویسنده = محسن ذوالفقاری
تحلیل ساختار سورۀ شمس بر مبنای نظریۀ کنش گفتاری جان سرل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 71-94

فاطمه دست رنج؛ محسن ذوالفقاری


بررسی آیات «تحدّی» براساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی « نورمن فرکلاف»

دوره 7، شماره 3، آبان 1398، صفحه 163-178

محسن ذوالفقاری؛ فاطمه دست رنج


هنر سازه‏ ها در آیات تربیتی قرآن کریم (با تأکید بر نظریه تقابلهای دوگانه)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 155-171

سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ محسن ذوالفقاری


تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 151-171

محسن ذوالفقاری؛ حجت اله امیدعلی


تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت «مطالعه موردی سورة‌ نبأ»

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 121-147

مهرداد اکبری؛ محسن ذوالفقاری


زبان و تصویر در تعبیرات قرآنی قصاید عربی سعدی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 157-174

محسن ذوالفقاری


نقد و تحلیل شیوه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر خاقانی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 9-31

سیده زهرا موسوی؛ محسن ذوالفقاری