نویسنده = سید مهدی مسبوق
نقش و کارکرد سبک قرآنی در بیان دلالت‌ها مطالعه‌ی موردی سوره‌ی مائده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 77-95

سید مهدی مسبوق؛ حمید آقاجانی؛ مهری قادری بیباک


روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومارک

دوره 5، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 123-151

سید مهدی مسبوق؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج


بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبان شناسی نقش گرا

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 114-129

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد