کلیدواژه‌ها = بلاغت
کارکردهای بلاغت در انتقال مفهوم تهذیب نفس در سوره شمس

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-20

زهرا احمدلو؛ محمد ابراهیم شوشتری


«بررسی تلمیحات روایی-قرآنی در مجموعه اشعار فاضل نظری»

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 51-79

زهرا رجبی؛ سیمین عزیزی


بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سورۀ بقره

دوره 7، شماره 3، آبان 1398، صفحه 83-111

زهره بهروزی؛ علی خضری؛ محمد جواد پورعابد


سبک شناسی سوره نازعات

دوره 5، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 25-47

ابوالحسن مومن نژاد؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


نگاهی سبک‌شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌های ساختار‌گرایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-113

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ آمنه فروزان کمالی


جلوه‌های بلاغی آیات گفتگو در سوره‌ی اعراف

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 28-56

حسین مهتدی


مبالغه در قرآن( بررسی بلاغی مبالغه در آیات قران کریم)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 57-79

عبدالله رادمرد؛ صالحه غضنفری مقدم


زیبایی شناسی اسلوب حکیم در قرآن (بررسی موردی ده جزء میانی قرآن)

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 47-64

محمد میرحسینی؛ نرگس انصاری؛ زهرا سلیمی


میزان دقت ترجمه های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 7-32

امید مجد؛ فاطمه ابوحمزه


تفسیر لغوی و ادبی قرآن از منظر روایات معصومان(ع)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 179-192

علی احمد ناصح