کلیدواژه‌ها = شخصیت
نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون در قرآن کریم

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 130-149

محمد علی عامری؛ علی باقر طاهری نیا؛ معصومه شبستری


تحلیل عناصر داستانی سرگذشت حضرت آدم (ع) در قرآن کریم با تکیه بر روایات

دوره 2، شماره 3، مهر 1393، صفحه 74-102

زهرا درّی؛ پریسا ایمانی گورادل