کلیدواژه‌ها = سبک‌شناسی
تحلیل و بررسی برجسته سازی واژگانی در سوره مبارکه غافر

دوره 7، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 27-44

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ رحیم لطفی


نگاهی سبک‌شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌های ساختار‌گرایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-113

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ آمنه فروزان کمالی


جلوه‌های بلاغی آیات گفتگو در سوره‌ی اعراف

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 28-56

حسین مهتدی