کلیدواژه‌ها = طنز
جلوه هایی از کارکرد آیرونی در نظام بلاغی قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 119-143

سمیه السادات طباطبایی؛ سیدحسین طباطبایی


هم‌سویی آموزه‌های قرآنی و طنزهای باباافضل کاشانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 32-59

مریم شیری؛ اسحاق طغیانی