کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
بررسی و تحلیل بینامتنیت قرآنی در تمهیدات عین القضات همدانی (بر اساس نظریه ژرار ژنت)

دوره 10، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 18-36

بهزاد اویسی؛ مصطفی گرجی؛ حسن سلطانی کوهبنانی؛ علی پدرام میرزایی


بررسی بینامتنیت قرآنی غزلیات فیض کاشانی بر اساس نظریه ی ژرار ژنت

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 179-207

خیرالله محمودی؛ حمیدرضا هوشمند سروستانی


بررسی بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی دلگشانامه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 117-149

رحیم سلامت آذر؛ حسین نوین؛ عسگر صلاحی


بینامتنیت قرآنی در طرب‏المجالس براساس نظریة ژرار ژنت **

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 119-139

الهام خدابخشی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 83-97

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی