کلیدواژه‌ها = آواشناسی
نقش و کارکرد سبک قرآنی در بیان دلالت‌ها مطالعه‌ی موردی سوره‌ی مائده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 77-95

سید مهدی مسبوق؛ حمید آقاجانی؛ مهری قادری بیباک


درنگی بر آواشناسی فاصله‌ی آیات در سوره نبأ

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 113-134

محسن سیفی؛ منصوره طالبیان؛ مرضیه شاددل