کلیدواژه‌ها = آشنایی‌زدایی
بازکاوی آرایه مشاکله و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 59-81

عباس رحیملو؛ سید محمود طیب حسینی


آشنایی‌زدایی در جزء سی‌ام قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 93-116

قاسم مختاری؛ مطهره فرجی