کلیدواژه‌ها = ژرار ژنت
بررسی زمانمندی روایت در داستان حضرت یوسف (ع) بر اساس نظریّه ژرار ژنت

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 1-14

جلال مرامی؛ قاسم عزیزی مراد؛ مینا نیک جو


بررسی و تحلیل بینامتنیت قرآنی در تمهیدات عین القضات همدانی (بر اساس نظریه ژرار ژنت)

دوره 10، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 18-36

بهزاد اویسی؛ مصطفی گرجی؛ حسن سلطانی کوهبنانی؛ علی پدرام میرزایی


بررسی بینامتنیت قرآنی غزلیات فیض کاشانی بر اساس نظریه ی ژرار ژنت

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 179-207

خیرالله محمودی؛ حمیدرضا هوشمند سروستانی


بینامتنیت قرآنی در طرب‏المجالس براساس نظریة ژرار ژنت **

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 119-139

الهام خدابخشی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


تحلیل روایت‌شناختی سوره نوح (ع) ‏بر مبنای دیدگاه رولان بارت و ژرار ژنت

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 91-116

حسینعلی ترکمانی؛ مجتبی شکوری؛ مازیار مهیمنی


تجلّی آیات الهی در اشعار سنایی بر اساس بینامتنیّت ژرار ژنت

دوره 5، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 37-57

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی