کلیدواژه‌ها = تفسیر قرآن
بررسی و نقد مبانی ادبی ابن تیمیه در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-31

علی اصغر شریفی راد؛ غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح