کلیدواژه‌ها = سوره یس
بررسی و تحلیل وجه تنزیه پیامبر (ص) از شعر در آیۀ 69 سورۀ یس

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 105-128

حامد شریفی نسب؛ سید محمود طیب حسینی


نگاهی سبک‌شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌های ساختار‌گرایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-113

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ آمنه فروزان کمالی