کلیدواژه‌ها = شعر کودک
بیان شاعرانه مضامین قرآنی در شعر کودک (مطالعه موردی خداشناسی)

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 125-144

فروغ صهبا؛ محمد رضا عمران پور؛ علی اسکندری


بررسی تأثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه­ ی جعفر ابراهیمی (شاهد)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 130-144

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد