کلیدواژه‌ها = روابط جانشینی
معنا‌‌شناسی واژۀ «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم‌نشینی و جانشینی

دوره 6، شماره 3، آبان 1397، صفحه 155-185

نوش آفرین مرسلی؛ حسین مهتدی؛ سید حیدر فرع شیرازی


مؤلفه‏ های معنایی واژه «نزول» در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم‏نشینی و جانشینی

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 117-140

پژمان ظفری؛ جهانگیر امیری؛ علی سلیمی؛ تورج زینی وند


بررسی معناشناسانه استهزا با تاکید بر همنشینی ها وجانشینی ها

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 27-50

علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی