کلیدواژه‌ها = قرآن
ظرافت‌های تقدیم و تأخیر در سورۀ روم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/paq.2024.2013964.3772

الها م کرامتی؛ امیر مقدم متقی؛ فاطمه قوتی


اسطوره‌شناسی جزء سی‌ام قرآن کریم با تکیه‌بر نظریه رولان بارت (مطالعه موردی سوره‌های نازعات، عبس، شمس، تین)

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 15-31

نیلوفر زریوند؛ علی پیرانی شال؛ زهره ناعمی؛ علی اسودی؛ سودابه مظفّری


بررسی و تحلیل بینامتنیت قرآنی در تمهیدات عین القضات همدانی (بر اساس نظریه ژرار ژنت)

دوره 10، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 18-36

بهزاد اویسی؛ مصطفی گرجی؛ حسن سلطانی کوهبنانی؛ علی پدرام میرزایی


چندمعنایی اسم و فعل در نظریة شبکه‌های شعاعی و کاربست آن در قرآن

دوره 10، شماره 1، آذر 1401، صفحه 79-99

آسیه ذوعلم؛ نصرت نیل ساز؛ حیات عامری؛ نهله غروی نائینی


هنجارگریزی زبانی فواصل آیات از دیدگاه ابن صائغ (مطالعه موردی: 15 جزء آغازین قرآن)

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 79-104

فرزانه تاج آبادی؛ مریم قیاس زارعیان


رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن (در پرتو واکاوی رویکرد زبانشناختی ایزوتسو و علامه طباطبایی)

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 105-126

فهیمه جفرسته؛ کیوان احسانی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج


بررسی طرح‌واره تصویری سوره یوسف (ع) بر مبنای نظریۀ زبان‌شناسی شناختی جانسون

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 21-50

محمدرضا پاشایی؛ هدایت الله تقی زاده؛ هادی دهقانی یزدلی


کاربست انتقادی نظریه طرحواره های تصویری «عنـد» در قـرآن در معنـاشنـاسی شنـاختـی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 53-82

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی


بررسی بینامتنیت قرآنی غزلیات فیض کاشانی بر اساس نظریه ی ژرار ژنت

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 179-207

خیرالله محمودی؛ حمیدرضا هوشمند سروستانی


بازتاب مضامین قرآن و حدیث در شهنامة شرر اثری تازه‏یافته از سدة دوازدهم

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 51-76

حمیدرضا دهقانی پور؛ احمد رضا یلمه ها


بررسی خطاب در قرآن بر مبنای مدل ارتباطی یاکوبسن با تکیه ‌بر سه مخاطب «انسان»، «بنی‌آدم» و «ناس»

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 49-70

نازنین درویشی رکنی؛ ارسلان گلفام؛ علی حاجی خانی


بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی


تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 83-105

عماد صادقی؛ حسین علویمهر؛ سید علی میرآفتاب؛ حسن رضایی هفتادر


بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریة نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 151-176

مطهره فرجی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی


بررسی تطبیقی استعارۀ مفهومیِ "عشق، جنگ است" در مفهوم‌سازیِ "فنا" در دیوان شمس و قرآن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 179-221

محبوبه مباشری؛ لیلا ولی‌زاده‌ پاشا


بررسی و تحلیل نقاط اتصال و اشتراک داستان های سوره کهف

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 95-115

ابراهیم ابراهیمی؛ مجید زیدی جودکی


شکل‌ها و شیوه‌های شروع داستان‌ها در قرآن

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 143-167

حسین فعال عراقی؛ سهیلا موسوی سیرجانی