کلیدواژه‌ها = ابزارهای بیان شاعرانه
بیان شاعرانه مضامین قرآنی در شعر کودک (مطالعه موردی خداشناسی)

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 125-144

فروغ صهبا؛ محمد رضا عمران پور؛ علی اسکندری