کلیدواژه‌ها = سوره­ی مبارکه ی انبیاء
بررسی لایه ی آوایی سوره ی مبارکه ی "انبیاء" از منظر سبک شناسی

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 103-124

مینا پیرزادنیا؛ مالک عبدی؛ راضیه قاسمی