موضوعات = قرآن و ادبیات
ظرافت‌های تقدیم و تأخیر در سورۀ روم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/paq.2024.2013964.3772

الها م کرامتی؛ امیر مقدم متقی؛ فاطمه قوتی


بررسی و تحلیل داستان حضرت ابراهیم ع بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/paq.2024.2022540.3814

سلیمان کریمی؛ علی صفایی سنگری


تحلیل شناختی کانون‌های توجه در داستان یوسف پیامبر از دیدگاه لنگاکر

دوره 11، شماره 1، دی 1402، صفحه 85-101

10.22034/paq.2023.709349

راضی میاح؛ پروین سلطانی؛ منصوره شکرآمیز


بازخوانی انسجام ساختاری قرآن کریم در پرتو نظریه نظم متقارن از دیدگاه ریموند فرین (مطالعه موردی سوره بقره)

دوره 10، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 1-22

حمیدرضا فاضلی؛ بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ احمد زارع زردینی


بررسی و نقد روش کویپرس در ادبیات نظم متقارن و تطبیق آن در سوره اعلی

دوره 10، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 74-100

محمدحسین احمدیار؛ سیمین ولوی؛ علیرضا باقر


بررسی زمانمندی روایت در داستان حضرت یوسف (ع) بر اساس نظریّه ژرار ژنت

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 1-14

جلال مرامی؛ قاسم عزیزی مراد؛ مینا نیک جو


بررسی سوره مطفّفین از منظر فرانقش اندیشگانی هلیدی

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 49-62

سودابه مظفّری؛ مریم اطهری نیا


کاربست نظریۀ شبکۀ شعاعی در معناشناسی واژگان قرآنی (صراط، سبیل، طریق)

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 63-80

عبدالرحیم شیخی؛ بهنوش اصغری؛ علی ضیغمی؛ مهرداد آقائی


بررسی پیوستگی کارگفتی آیۀ 71 سوره هود بر اساس مدل کلان‌ساختار وان دایک

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 81-94

فاطمه فتاحی سده؛ اعظم پرچم؛ محمد حسن صانعی پور


تحلیل گفتمان دو سوره فلق و ناس براساس الگوی فرا‌‌نقش متنی هالیدی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 109-129

سید حسین سیدی؛ سمیه بیگ قلعه جوقی


بررسی تطبیقی استعارۀ مفهومیِ "عشق، جنگ است" در مفهوم‌سازیِ "فنا" در دیوان شمس و قرآن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 179-221

محبوبه مباشری؛ لیلا ولی‌زاده‌ پاشا


شکل‌ها و شیوه‌های شروع داستان‌ها در قرآن

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 143-167

حسین فعال عراقی؛ سهیلا موسوی سیرجانی


تحلیل داستان یوسف (ع) بر پایه روایت شناسی (با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت)

دوره 6، شماره 3، آبان 1397، صفحه 29-50

فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع