دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

هنجارگریزی مفعول‌ها در قرآن کریم بر اساس نظریه جان کوهن (بررسی موردی جزءهای یکم تا سوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

عسکر میثاقیان؛ کبری خسروی؛ علی اکبر مرادیان قبادی؛ روح اله مهدیان طرقبه


بررسی توازن آوایی و همگونی لحن کلام در سور حوامیم، از رهگذر سبک شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

مسعود اقبالی؛ طیبه باباییان


بررسی و تحلیل انسجام واژگانی در سوره سجده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

عبدالوحید نویدی


تحلیل گفتمان پیامبران در سوره هود براساس الگوی استدلالی پاتریک چاردو (گفتمان حضرت نوح و حضرت شعیب علیهما السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

علی باقر طاهری نیا؛ معصومه تقی زاده


وجه غالب سبکی در سوره آل‌عمران و نقش آن در انتقال معانی و دلالت‌ها با رویکرد علم معانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

عزت الله مولایی نیا؛ علی احمد ناصح؛ علی بدری