داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
مهرداد آقائی قرآن و ادبیات دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم ابراهیمی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
کیوان احسانی دانشگاه اراک
موسی احمدیان عضو هیات علمی دانشگاه اراک
خدابخش اسداللهی ادبیات قرآن زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
عباس اشرفی ادبیات قرآن دانشگاه علامه طباطبائی
احمد امید علی دانشگاه اراک
حجت اله امیدعلی قرآن و ادبیات دانشگاه اراک
حجت اله امیدعلی* استادیار
ابراهیم اناری دانشگاه اراک
محمود براتی دانشگاه اصفهان
محمود بشیری قرآن و ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه بهرامی هیات علمی زبان‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی
محمد بهنام‏فر ادبیات قرآن استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
مرتضی بیات قرآن و ادبیات عضو هیات علمی
خلیل پروینی استاد دانشگاه تربیت مدرس
شیرین پور ابراهیم دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
شکراله پورالخاص عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد جرفی ادبیات قرآن دانشگاه اراک
همایون جمشیدیان ادبیات قرآن دانشگاه گلستان
مهین حاجی زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی حسن بیگی قرآن و ادبیات عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
محمد حکیم آذر
حسن حیدری دانشگاه اراک
طاهره حیدری ادبیات قرآن استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی
فریده داودی مقدم ادبیات قرآن هیأت علمی
فاطمه دست رنج گروه الهیات دانشکده ادبیات دانشگاه اراک
محمدرضا دوستی زاده
حسن ذوالفقاری
محسن ذوالفقاری استاد عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
*زهرا رجبی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک، اراک
زهرا رجبی قرآن و ادبیات استادیار/ گروه زبان و ابیات فارسی دانشگاه اراک
فرهاد رجبی نوش آبادی دانشگاه اراک
امین رحیمی
سیده اکرم رخشنده نیا عضوهیأت علمی دانشگاه گیلان
امیر حسین رسول نیا قرآن و ادبیات عضو هیأت علمی / دانشگاه کاشان
حسن رضایی هفتادر دانشیار دانشگاه تهران
سید ابوالفضل سجادی دانشیار دانشگاه اراک
فاطمه سلطانی قرآن و ادبیات دانشگاه اراک
سیدرضا سلیمانزاده نجفی ادبیات قرآن عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سید حسین سیدی ادبیات قرآن دانشگاه فردوسی مشهد
محمود شهبازی دانشگاه اراک
پیمان صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام
علی صباغی دانشگاه اراک
حامد صدقی رئیس گروه زبان و ادبیات عربی
محمدرضا صرفی استاد/دانشگاه شهید باهنر کرمان
سهیلا صلاحی مقدم
دکتر صیادکوه
علی باقر طاهری نیا قرآن و ادبیات مدیر کل برنامه ریزی پژوهشی
شیرزاد طایفی دانشیار دانشگاه علّامه طباطبائی
علیرضا طبیبی دانشگاه اراک
اسحاق طغیانی اسفرجانی قرآن و ادبیات دانشگاه اصفهان هیات علمی
صلاح الدین عبدی قرآن و ادبیات عضو هیئت علمی دانشگاه
عبدالباسط عرب یوسف آبادی قرآن و ادبیات عضو هیات علمی دانشگاه زابل
صادق عسکری قرآن و ادبیات عضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنان
سیده سعیده غروی دانشگاه قم. هیأت علمی. دانشیار
علی اکبر فراتی قرآن و ادبیات گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
فرشته فرضی شوب دانشگاه گلستان
محمد فولادی ادبیات قرآن هیات علمی دانشگاه قم
مرتضی قائمی ادبیات قرآن عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
محسن قاسم پور قرآن و ادبیات گروه علوم قرآن وحدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه علامه طباطبایی
بهاالدین قهرمانی نژاد شایق قرآن و ادبیات عضوهیئت علمی
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا استاد دانشگاه تربیت مدرس
عسکرعلی کرمی دانشگاه اصفهان
حسین گلی قرآن و ادبیات دانشگاه اراک
سیّد رضا مؤدّب گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیّات و علوم اسلامی دانشگاه قم، ایران
محمد ابراهیم مالمیر قرآن و ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
رامین محرمی
علیمحمد محمدی استاد
محسن محمدی فشارکی دانشگاه اصفهان
مهدی محمدی نژاد قرآن و ادبیات دانشگاه گلستان
قاسم مختاری ادبیات قرآن دانشیار
عبدالرضا مدرس زاده قرآن و ادبیات عضو هیات علمی
فاطمه مدرسی گروه ادبیات دانشگاه ارومیه
جلال مرامی قرآن و ادبیات عضو هیات علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی
سید مهدی مسبوق قرآن و ادبیات استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا
غلامرضا مستعلی پارسا دانشگاه علامه طباطبائی تهران
یحیی معروف قرآن و ادبیات عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
حسین مهتدی ادبیات قرآن زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه خلیج فارس
سیده زهرا موسوی دانشگاه اراک
سعید موسوی پور ادبیات قرآن دانشگاه اراک
طاهره میرهاشمی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
علی احمد ناصح دانشیار دانشگاه قم
علیرضا نبی لو استاد
منوچهر نصیرپور قرآن و ادبیات دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،
حسین نوین قرآن و ادبیات دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی
زرین تاج واردی دانشگاه شیراز
محمد رضا یوسفی قرآن و ادبیات دانشگاه قم