کلیدواژه‌ها = مولوی
تعداد مقالات: 4
1. بازتاب تأویلهای قرآنی مثنوی مولوی در مثنوی های سلطان‌ولد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-126

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثبت؛ محمدکاظم کهدوئی


3. تحلیل غزلی از مولوی بر مبنای رویکرد بینامتنی به قرآن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-43

همایون جمشیدیان


4. نگاه قرآن مدارانه مولوی در معنوی سازی هیجان غم

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 78-98

اسحاق طغیانی؛ تقی اجیه