قابل توجه پژوهشگران محترم

فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی (فصلنامه علمی - پژوهشی)  توسط دانشگاه اراک منتشر می شود. این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی  شماره 3/18/63659 مورخ 1393/04/15 از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از شماره اول (بهار 92) می باشد.

فصلنامه (علمی – پژوهشی) پژوهش های ادبی- قرآنی با همکاری (در قالب انعقاد تفاهم نامه) دانشگاه‌ اراک با دانشگاههای ایلام، بوعلی سینا همدان، تربیت مدرس، شهر کرد، علامه طباطبایی، قم وکاشان چاپ و منتشر می شود.

اطلاعات نشریه

 • حوزۀ تخصصی: ادبیات و قرآن
 • رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1399): بf
 • اعتبار نشریه: علمی‌
 • زبان نشریه: فارسی همراه با چکیده انگلیسی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسو ناشناس (anonymous or blind peer review)
 • میانگین زمان داوری3ماه
 • درصد پذیرش10%
 • نمایهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن )

 

تذکرات مهم

 • نویسندگانی که مقاله آنها در دست بررسی است از ارسال مقاله جدید خودداری نمایند.
 •   کاربرگ تعهد نویسندگان، پس از تکمیل و امضا با فورمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله برای مجله ارسال شود.

 •  

  پدیدآوران باید نوشته‌های خود را پس از تصویب در هیئت تحریریه نشریه و پیش از فرستادن برای داوری، در سامانه همانندجو (به نشانی tik.irandoc.ac.ir) همانندجویی و گواهی آن را به رایانامه نشریه بفرستند (لینک راهنمای سامانه همانندجو)

  ارسال فرم تعارض منافع  با امضای نویسنده مسئول الزامی است.

  در صورت عدم رعایت ضوابط فوق، مقاله غیرقابل پذیرش است.

          

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1400 

1. بررسی بینامتنیت قرآنی غزلیات فیض کاشانی بر اساس نظریه ی ژرار ژنت

صفحه 1-1

خیرالله محمودی؛ حمیدرضا هوشمند سروستانی


2. جلوه هایی از کارکرد آیرونی در نظام بلاغی قرآن کریم

صفحه 1-1

سمیه السادات طباطبایی؛ سیدحسین طباطبایی


5. تحلیل گفتمان انتقادی سوره قصص بر اساس نورمن فرکلاف

صفحه 1-1

سید حسین سیدی؛ وفاء محفوظی موسوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها