کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 5
1. بینامتنیت قرآنی در طرب المجالس براساس نظریة ژرارژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

الهام خدابخشی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


4. بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-0

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی


5. تحلیل غزلی از مولوی بر مبنای رویکرد بینامتنی به قرآن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-43

همایون جمشیدیان