کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 5
1. بینامتنیت قرآنی در طرب‏المجالس براساس نظریة ژرار ژنت **

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-139

الهام خدابخشی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


4. بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-0

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی


5. تحلیل غزلی از مولوی بر مبنای رویکرد بینامتنی به قرآن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-43

همایون جمشیدیان