کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 56
1. مؤثرترین شیوه ها ی «جذب مخاطب» با محوریت ادب تعلیمی در بوستان و گلستان سعدی با اثرپذیری از قرآن کریم

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-25

زینب ترابی؛ کبری نودهی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ محمدطاهر لبافچی


2. تحلیل ساختارگرایانه‌ی زمان روایی در داستان موسی(ع) و قوم بنی‌اسرائیل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 83-105

فاطمه جعفری کمانگر


4. بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی


5. تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-105

عماد صادقی؛ حسین علویمهر؛ سید علی میرآفتاب؛ حسن رضایی هفتادر


7. بررسی تطبیقی استعارۀ مفهومیِ "عشق، جنگ است" در مفهوم‌سازیِ "فنا" در دیوان شمس و قرآن

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 179-221

محبوبه مباشری؛ لیلا ولی‌زاده‌ پاشا


8. بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریة نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 151-176

مطهره فرجی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی


9. شکل‌ها و شیوه‌های شروع داستان‌ها در قرآن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 143-167

حسین فعال عراقی؛ سهیلا موسوی سیرجانی


11. بررسی و تحلیل نقاط اتصال و اشتراک داستان های سوره کهف

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-115

ابراهیم ابراهیمی؛ مجید زیدی جودکی


13. تحلیل داستان یوسف (ع) بر پایه روایت شناسی (با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-50

فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع


16. ویژگی‏های دستوری عبهرالعاشقین در بهره‏ گیـری از آیـات قرآن مبیـن

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-109

علیرضا نبی لو؛ محبوبه مقیمی


17. بررسی سبک قرآن کریم در چینش ثابت واژگان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-114

مهدی محمدی نژاد


19. کاربست دستور نقشگرای هلیدی بر سوره انشراح

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 69-95

مریم عزیزخانی؛ سیدرضا نجفی سلیمانزاده؛ نصرالله شاملی


20. پیوند ویرایش با سه‌ عنصر ترجمه در نظریّة نایدا (موردپژوهی در ترجمة قرآن کریم)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-24

غلامرضا مستعلی پارسا؛ سعید قاسمی پُرشکوه؛ منصوره برزگر کلورزی


21. تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

محمود شهبازی؛ احمد امیدعلی


24. تجلّی آیات الهی در اشعار سنایی بر اساس بینامتنیّت ژرار ژنت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-57

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی