دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1395، صفحه 1-160 
1. بررسی و نقد مبانی ادبی ابن تیمیه در تفسیر قرآن

صفحه 7-31

10.29252/paq.4.1.7

علی اصغر شریفی راد؛ غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح


6. بررسی تأثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه­ ی جعفر ابراهیمی (شاهد)

صفحه 130-144

10.29252/paq.4.1.130

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد