واکاوی موسیقی و نظم آهنگ الفاظ قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

چکیده

سخن وقتی می‌تواند مفهوم خویش را به بهترین وجه منتقل نماید و در روح شنونده موثر باشد که به زیور فصاحت و بلاغت و سایر محسنات لفظی و معنوی، آراسته باشد؛ زیباترین سخن، یعنی قرآن کریم از این لحاظ در اوج فصاحت و ستیغ بلاغت می‌باشد. قرآن کریم، سرشار از صنایع ادبی است و این ویژگی‌های بی‌بدیل قرآن، به همراه سبک و اسلوب ویژه‌ای که نه نثر است و نه نظم؛ مخاطبین را به حیرت و شگفتی واداشته است. در حقیقت موسیقی و نظم آهنگ قرآن کریم، جدای از معنای آن نیست بلکه، هماهنگ با مقصود و غرض آیه و هم جهت با معنای آن است. نظم و آهنگی که بر مجموعه حاکم است، خود به چند دسته تقسیم می‌شود؛ که هر کدام جنبه‌ای از اعجاز قرآن را برای همگان روشن می کند. این پژوهش در صدد آن است که به بررسی و شناسایی جنبه موسیقیایی و نظم آهنگ الفاظ و عبارات قرآن کریم با روشی تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتاب خانه‌ای بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Music and Song order words of the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • sohrab morovati 1
  • narges shekarbeygi 2
1
2
چکیده [English]

      Speech and discourse can convey their meanings at best and influence into the depth of the audience’s soul when they are adorned with eloquence, rhetorical devices, fluency, and other features of speech. In this respect, the Holy Qur’an, as the most beautiful texts, is at the peak of eloquence and rhetoric crest. It is full of tropes, and this unique characteristic of the Qur'an, along with its special style which is neither prose nor poem, provoke the audience to astonishment and surprise.   In fact, music and harmony of words in the Qur’an are not apart from their meanings; rather, they are consistent with the intent, purpose and meaning of the verse in which they are used. The harmony and music in the order of the verses can be put into some types; each reveals an aspect of the miracles of the Quran.   This study intends to identify and study the music and harmony of words and phrases in the Qur’an through analytical- descriptive and library research methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Order song Qur’an
  • Semantics of the Qur’an
  • The music of Qur’an’s words