اهداف و چشم انداز

فصلنامه «پژوهش­های ادبی-قرآنی» آمادگی خود را برای بررسی و درج مقالات علمی-پژوهشی آن‌ها در زمینه «قرآن و ادبیات» و «ادبیات قرآن» اعلام می دارد.این نشریه به سردبیری جناب دکتر محسن ذوالفقاری منتشر می شود.