بررسی بنیادی برخی از الفاظ قریب المعنی در قرآن کریم (دلالتها- کاربردها)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجو دکتری دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

با تحلیل و بررسی دلالت معنایی واژگان مترادف و قریب المعنی در قرآن کریم، روشن می‌شود که میان کاربرد این واژگان و بافت معنایی آن‌ها هماهنگی و پیوند عمیقی نهفته است؛ بطوریکه در ساختار زبانی قرآن کریم، هر واژه‌ای بار معنایی خاص خود را داشته و معنا و مفهوم آن در مقایسه با سایر واژگان قریب المعنی متفاوت است، لذا با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا برای پی بردن به تفاوت‌های دلالی این الفاظ، معنای لغوی آن‌ها و نیز سیاق آیاتی که این الفاظ در آن به کار رفته‌اند، مورد بررسی قرار دهیم، سپس معنای لغوی آن‌ها را با معنای قرآنی‌ای که از این الفاظ استـنباط می‌گردد، مقایسه کنیم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Fundamental Study of some Near-meaning words in the Glorious Quran Implications-applications

نویسندگان [English]

  • adnan tahmaseby 1
  • Aa'dollah homayouni 2
  • abolfazl behadori 3
1
2
3
چکیده [English]

By analysing and studying semantic implications of synonym and near-meaning words in the glorious Quran, it becomes clear that there is a deep coordination and relationship between the applications of these words and their semantic contexts so that in the formal structure of the Holy Quran each word has its specific meaning, and its meanings and concept are different from other near-meaning words. Regarding the significance of this issue, we sought to investigate lexical meaning as well as the verses contexts in which these words have been used in order to find implicative differences the words, and then to compare their lexical meaning with Qur’anic meanings which can be inferred from these words.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implicative difference
  • Qur’anic words
  • Near-meaning
  • Lexical meaning
  • Verses context