تفسیر لغوی و ادبی قرآن از منظر روایات معصومان(ع)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

چکیده:
یکی از کهن‌ترین روش‌های تفسیر قرآن روش تفسیر به لغت و صرف و نحو و بلاغت (تفسیر ادبی) است. در روایات تفسیری بجای مانده از معصومان (ع)، موارد فراوانی وجود دارد که آن بزرگواران ضمن بازگو کردن معنای لغوی یا نکات ادبی موجود در آیات و با تکیه بر قواعد صرف، نحو، معانی، بیان و یا ارجاع به کاربردهای عرفی و ذکر واژه‌های مترادف به تفسیر و تبیین آیات پرداخته اند.
در این مقاله موارد و نمونه هایی قابل اعتنا از این گونه تفسیر در آثار به جای مانده از معصومان (ع) ارائه شده تا علاوه بر اثبات ریشه‌داری و قدمت این روش در تفسیر قرآن، مشروعیت، صحت و نیز اهمیت این شیوه در تفسیر به عنوان یکی از روش‌هایی که معصومان در تبیین آیات قرآن به کار برده‌اند نیز به اثبات رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lexical and Literary Exegeses of the Quran in the Infallible Imams' Hadiths

نویسنده [English]

  • ali ahmad naseh
چکیده [English]

One of the oldest methods in producing Quran exegesis is elucidating the literal and literary aspects of the Quranic text. In the Quran exegeses developed by the Infallible Imams there are numerous instances in which they clarified the literal meaning and/or literary aspects discernible in the verses concerned; hence, they explicated the literary as well as rhetorical hints, gave synonyms of certain key words, and paraphrased the verses in question. They produced Quran exegesis in this manner. The present study aims to display some such noticeable exegeses as produced and elaborated by the Infallible Imams. It seeks to highlight the legitimacy and soundness of this method of Quran exegesis. Besides, it maintains that it was an established modus operandi as practiced by the Infallible Imams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literal and literary exegesis of the Quran
  • rhetoric
  • exegetical Hadiths