نگاهی ادبی به استشهادات غیرمستقیم ائمه به قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اهمیت و جایگاه منحصر به فرد قرآن سبب شده است تا استشهاد به قرآن، مهم‌ترین و رایج‌ترین مستند در احتجاجات و مناظرات مسلمانان باشد. اما از آنجا که شناخت و استفاده انسان‌ها از قرآن به فراخور استعداد  و فهمشان از این کتاب الهی متفاوت است،‌ بهترین و عالی‌ترین شیوة استشهاد به قرآن را در احتجاجات معصومین(ع) مشاهده می‌کنیم. استشهادات معصومین(ع) به قرآن، برخی مستقیم و برخی غیر مستقیم است؛ در استشهاد مستقیم به قرآن، حتی شنوندگان نا‌آشنا به قرآن نیز اشارات کلام را دریافت می‌کنند، در حالیکه استشهادات غیرمستقیم (پنهان) را فقط آشنایان با قرآن خواهند فهمید. این مقاله که به استشهادات غیرمستقیم معصومین(ع) به قرآن اختصاص دارد این مقوله را با رویکردی ادبی بررسی می‌کند و چهار نوع برای آن برمی‌شمرد: واژگانی، گزاره‌ای، الهامی و تلمیحی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Literary approach to the indirect citations of Imams (a.s) to the holy Quran

نویسندگان [English]

  • nosrat nilsaz
  • somaieh ahvaraki
چکیده [English]

The unique importance and position of the Holy Quran has led the Muslims to have the most important and the most frequent references to the Quran. But due to the different understanding of people depending on their aptitude, the best and most magnificent method of reference to the Quran is witnessed in Holy Imams ratifications. Some of their references to the Quran are direct and some others are indirect.
Uninformed people can recognize direct references; however only the well-informed people can perceive the indirect ones. This article investigates indirect references from a literary point of view and four types of references are discussed lexical, propositional, inspirational, and implicit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • the Infallibles
  • argumentation
  • direct references
  • indirect references