تحلیل زیبایی‌شناختی تصویر‌های هنری در قرآن (مطالعه موردی سوره فصّلت)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده:
   قرآن کریم منشوری آسمانی است که سرشار از جلوه‌هایی زیبا، جذاب و پویاست؛ یکی از این جلوه‌ها، صحنه‌ها و تصویرهای هنری شگرف و نفیس آن است که هر یک به روشنی، پرده از جمال خالق همه زیبایی‌ها بر‌می‌دارد. این مصحف شریف با به کارگیری یک رشته الفاظ و تعابیر ظاهراً ساده، گاه صحنه‌هایی باشکوه و تصاویری زیبا ارائه می‌دهد که می‌تواند ضمن برانگیختن احساسات و عواطف آدمی، عقل و اندیشه وی را نیز به تکاپو وا دارد؛ این الفاظ و تعابیر چنان زنده و تأثیرگذار است که انسان به جای آن‌که خود را در مقام خواننده الفاظ بیابد؛ خود را بیننده تابلوها و صحنه‌هایی زنده و سرشار از حرکت و پویایی می‌یابد. آن‌چه سبب پیدایش این تصاویر هنری در قرآن کریم شده است از یک سو کار‌رفت برخی فنون بلاغی از جمله: استعاره، کنایه تشخیص و تجسیم (مجسم سازی) است و از سویی دیگر حاصل ترکیب عناصری همچون تقابل صحنه‌ها، محاوره و گفت‌و‌گو و غیره. این پ‍ژوهش بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم تصاویر هنری و مصادر آن، به تحلیل زیبایی‌شناختی این تصاویر در سوره فصّلت بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An aesthetic analysis of the artistic images in the Quran: a case study of Fosselat chapter

نویسندگان [English]

  • Hossein Seyedi 1
  • Hassan Khalaf 2
1
2
چکیده [English]

Abstract:
The holy Quran is a heavenly charter with thorough manifestations of beauty, attraction, and dynamism. Of these symptoms is its wonderful artistic scenes and images. Each of them clearly exposes and unveils creator's magnificence and attractions. Through applying a range of apparently simple words and phrases, it creates wonderful scenes and attractive images stimulating feeling and sympathy and attracting human's logic and thinking. This language is so live and impressive that the reader does not see himself as a reader, but he finds himself as the observer of the alive and active scenes. This phenomenon is due to the use of the rhetorical mechanisms such as metaphor, elusion, etc. from one hand and the combination of elements such as contrast between scenes, speech of artistic images and their origin on the other hand. This article tries to analyze them aesthetically in Fo'selat chapter

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • artistic images
  • Fosselat
  • rhetoric techniques