اسلوب خطاب و نقش آن در تبیان معارف قرآنی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن کریم، اعجاز بیانی و وجه زبان شناختی آن است. بدان گونه که از اسلوب‌های گوناگون ادبی برای تعلیم و تربیت مخاطبان استفاده کرده، در خلال این اسلوب‌ها بر قلب، فکر و رفتار آن‌ها تأثیر گذاشته است. مقاله حاضر به بررسی اسلوب خطاب وتاثیر این شیوه ادبی- به عنوان یکی ازمقدمات تفسیر- بر تبیین معارف قرآنی می پردازد. معارف قرآنی، مباحث اعتقادی، اخلاقی و احکام شرعی را در بر می گیرد. ترتب این سه نوع دانش نیز بسیار با معناست، یعنی در طبقه بندی آموزه‌های دینی، ابتدا عقاید و نظام بینشی مورد توجه و شناخت قرار می‌گیرد، پس از آن به نظام ارزشی یعنی اخلاق و اصول مربوط به آن پرداخته می‌شود تا به فوائد آن که سلامت روان فرد و تقلیل و حل کشمکش‌های جامعه است، آگاهی لازم حاصل شود و در نهایت نظام عملی و احکام مقرر شده از جانب خداوند حکیم بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quranic addressing and its role in explaining religious teachings

نویسندگان [English]

  • Davood memari 1
  • Zahra qolam zadeh 2
1
2
چکیده [English]

One of the miraculous aspects of Holy Quran is its application of various literary methods in order to train and educate people and adjust their behaviors and through these methods it affects their hearts, thoughts, and behaviors. Among these methods proclamation, dialogue, address command, inhibition, informing and ….  can be mentioned.  Since all divine commands and inhibitions aim to benefit people and are serving to interests of person and society. Addressing method has been used across of holy Quran in order to facilitate persuasion and encouragement of human towards the intended goal. Addresses are so diverse in the Quran and a precise look at frequent cases of address reveals that can be sorted based on their  method, type, form, and content of their intended messages .Obviously in every verse consisting of special address, its form and method possess an analyzable wisdom .The Quran addresses include ethical and belief subjects and legal commandments .The present research examined types of addresses  in a descriptive -analytic way using library tools in the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The holy Quran address types
  • tone
  • beliefs
  • Ethics
  • legal commandments