واژه‌شناسی «اهل» و بررسی آن در آیه تطهیر با نظر به تفاسیر شیعه و اهل سنّت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

چکیده

آیه تطهیر یکی از پرمناقشه‌ترین آیات قرآن بین مفسران شیعه و اهل سنت، پیرامون مسئله عصمت «اهل بیت» است. شیعه «اهل بیت» را مختص خمسه طیبه(ع) می‌داند و در مقابل، برخی از علمای اهل سنت «اهل بیت» را مختص زنان پیامبر، برخی دیگر شامل زنان پیامبر و خمسه طیبه و برخی دیگر «اهل بیت» را اعمّ‌ از خویشان و اقوام پیامبر و... می‌دانند.
در این بین یکی از ادلّه مفسران شیعه بر این ادعا، «تغییر ضمیر» از جمع مؤنث به جمع مذکر در آیه تطهیر است. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی در پی نقد و ارزیابی این مطلب، به واژه‌شناسی کلمه «اهل» و موارد استفاده آن در لغت و قرآن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که هرچند با دلایل متقن عقلی و نقلی می‌توان ثابت کرد «اهل‌البیت» اختصاص به خمسه طیبه دارد، اما استناد اغلب علمای شیعه به «تغییر ضمیر» محل بحث و تأمل است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The philology of "Ahl", and its study "Tathir" Verse: an analysis in Shia and Suni interpretations.

نویسندگان [English]

  • Keivan Ehsani 1
  • Mohammad Amiri 2
1
2
چکیده [English]

"Tathir" Verse is one of the most controversial verses about the Ismat (chastity) of Ahlolbayt in Shia and Sonny religious circles. Shia know the Khamse tayyebah specially as ahlolbayt, and in oppose, some of the Suni religious scientists know the prophet's wives specially as ahlolbayt , and some others know the prophet's wives and the Khamse Tayyebah as ahlolbyt , and some others know the relatives as ahlolbayt.
In this field, one of the commentator's reasons for this claim is the change of preposition from the "Plural – female" to "Plural – male" in the “Tathir” Verse. This research has explored the term "Ahl" and its usages of in Quran, and has proved that ahlolbayt is only interpreted as Khamse Tayyebah with a descriptive – analysis approach.

The philology of "Ahl", and its study "Tathir" Verse: an analysis in Shia and Suni interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • he holy Quran
  • Tathir Verse
  • Ahlolbayt
  • Shia and Suni